Azərbaycan dilini tamamiylə səhv yaziblar.Azərbaycanlılar Azərbaycan türkcəsi ilə danışırlar!Yaxşı araşdırın sonra yazın!!!

0 Reviews

Write a Review